Legorapportering EDI

Program som schemaläggs att läsa in EDI-filer och sedan avrapportera legooperationer från dessa. Filerna läggs in i en mappstruktur, där namnet på mappen motsvarar produktionsgruppen som avrapporteringen ska göras mot.

Utläsning av data från Monitor:
För varje post i filen läses artikel och kund ut från Monitor. Kund väljs i första hand baserat på alternativt kundnummer och i andra hand på kundkod. Artikel väljs i första hand baserat på kundens artikelnummer och i andra hand på artikelnummer. Programmet läser sedan ut t
illverkningsordrar med status utskriven eller startad för den artikeln.

Rapportering:
Det angivna antalet för posten rapporteras mot de utlästa tillverkningsordrarna, med rapportering mot äldst tillverkningsorder först. Om planerat antal på ordern inte är tillräckligt går programmet vidare och avrapporterar mot nästa order. Finns inga fler ordrar görs överrapportering på resterande antal på sista ordern.

Populära Anpassningar

Genom att klicka på "Godkänn" godkänner du vår användning av cookies och behandling av dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Läs om vår integritetspolicy och cookiepolicy.