Monitoranpassningar

Från Blankettanpassning, anpassade listor och etiketter till stora internationella hemsidor
med integrerade Webshopar - enbart fantasin sätter gränserna för vad som är möjligt att skapa och 
integrera med Monitor G4 & G5 Affärssystem, nedan är några av de lösningar vi gjort.NOT ACTIVATED
Ärendeportal Webportal där kunder kan logga in och registrera avvikelser i Monitor, i detta fallet på Serienummer som finns registrerade på inloggad kundnummer direkt till Monitor. +
23,27 19
NOT ACTIVATED
Synkronisera kunder och artiklar Lösningar för att synkronisera kunder och artiklar mellan bolag +
23,30 19
NOT ACTIVATED
Uppdateringsbara rapporter Rapporter i Monitor G5 som kan användas för att uppdatera värden i Monitor. +
23,33 19
NOT ACTIVATED
Planeringsverktyg med maskinintegration Anpassat planeringsverktyg där man planerar ut tillverkningsordrar grafiskt på maskiner tillsammans med tillhörande material +
14,23,31 19
NOT ACTIVATED
Integration Matrix verktygsskåp Anpassning som integrerar inköpsorderflödet i Monitor G5 mot Matrix verktygsskåp. Genererar med automatik inköpsorder och inleverans i Monitor. +
23,31 19
NOT ACTIVATED
Automatisk ritningskoppling Lösning för att automatiskt koppla ritningar från ritningsarkiv +
14,23,30 19
NOT ACTIVATED
Excel lista Orderingång & förteckning Excel rapport som läser direkt från Monitor databasen med best. bild liknande Rapport i Monitor med möjlighet att filtrera resultat i realtid. +
13,23,28 19
NOT ACTIVATED
Budgetimport Program för att importera budget ifrån Excel som möjliggör budgetarbete helt i Excel med egna kalkyler och med en knapptryckning importera till Monitor. +
17,23,28 20
NOT ACTIVATED
Excel funktion - Monitor Saldo för G5 Denna lösning ger en integrerad Excel funktion för att hämta ut Saldo per period ifrån er bokföring i Monitor G5 för att skapa anpassade rapporter direkt i Excel. +
17,23,28 19
NOT ACTIVATED
Excel Funktion - Monitor Saldo Denna lösning ger en integrerad Excel funktion för att hämta ut Saldo per period ifrån er bokföring i Monitor ERP System för att skapa anpassade rapporter direkt i Excel. +
23,28 20
NOT ACTIVATED
Handdator En handdator för Monitor ERP System med funktioner, som t.ex In och Utleverans, rapportering av Tillverkningsorder med mera. allt i ett enkelt och snabbt gränssnitt med inbyggd streckkodsskanner. +
13,14,15,16,23,26 20
NOT ACTIVATED
Tablet för Plock & utlev. En Tablet eller Pekplatta som digitaliserar Plocklistor där man skannar av artiklar från plocklistan och får verifiering av det man plockat och kan utleverera sina ordrar oavsett vart man befinner sig. +
13,16,23 20
NOT ACTIVATED
Startbildskomponenter Dessa kan integreras direkt i Monitor som en startbildkomponent men samtidigt erbjuda mer funktioner och flexibilitet tack vare att det bygger på en Weblösning i grunden. +
23,27,29 20
NOT ACTIVATED
Automatisk Etikettutskrift G4 Mycket etiketter i produktion? Omständigt att skriva ut från tredjepartsprogram eller extra knapptryckningar? Den här lösningen sköter all etikettutskrift automatiskt åt er. +
14,23 20
NOT ACTIVATED
Automatisk Etikettutskrift Mycket etiketter i produktion? Omständigt att skriva ut från tredjepartsprogram eller extra knapptryckningar? Den här lösningen sköter all etikettutskrift automatiskt åt er. +
14,23 19
NOT ACTIVATED
NShift Integration Integration mot NShift som hämtar fraktpriser för flera speditörer som är uppsatta enligt kundens system och avtal med NShift. +
13,31 19
NOT ACTIVATED
Integration Siemens Insight Hub Integration för Mindsphere / Insights hub där vi exporterar en rad olika fält från monitor till en xml- eller Json-fil och laddar upp direkt till Mindsphere. +
31 19
NOT ACTIVATED
T-order från Receptartikel Anpassning där användaren kan skapa unika Tillverkningsorder från receptartiklar som är kopplade via beredningen, dynamiskt med produktionsgrupper etc. +
14 19
NOT ACTIVATED
Legorapportering EDI Automatisk avrapportering av legooperationer från EDI-filer. Programmet avrapporter antal från fil mot inneliggande tillverkningsordrar, från äldst till yngst. +
14 19
NOT ACTIVATED
Verktygsplanering Applikation som utifrån tillverkningsorder hittar kompatibla verktyg för att planera mot order +
14 19
NOT ACTIVATED
Integration ECIS Integration med ECIS som importerar orderfil och genererar direktregistrerad faktura i Monitor. +
13,31 19
NOT ACTIVATED
Integration MODI Integration med MODI som exporterar ut Inköpsorder från Monitor till MODI. +
15,31 19
NOT ACTIVATED
Handdator G5 En handdator för Monitor ERP System med funktioner, som t.ex In och Utleverans, rapportering av Tillverkningsorder med mera. allt i ett enkelt och snabbt gränssnitt med inbyggd streckkodsskanner. +
26 19
NOT ACTIVATED
Massuppdatering spårbarhet batch Sätter spårbarhet batch på artiklar. Existerande saldo utlevereras som oplanerat uttag och sedan görs oplanerade inleveranser på motsvarande saldo med angivet batchnummer. +
30 19
NOT ACTIVATED
Skapa projekt från offert automatiskt Ett plugin som genom en knapptryckning skapar upp ett projekt utifrån offert och knyts samman +
13 19
NOT ACTIVATED
Sammanslagning / delning av bolag Vi har stor erfarenhet gällande fusion av databaser +
30,34 19,20
NOT ACTIVATED
Planeringsverktyg Buntplanering Program för buntplanering av tillverkningsorder baserat på artikelegenskaper. +
14 19
NOT ACTIVATED
Rensning av databas Vi kan hjälpa er att rensa er Monitordatabas på historisk eller inaktuell data. +
30,34 19,20
NOT ACTIVATED
Excelrapport Prislistor Visar priser från olika prislistor och rabattkategorier i Excel +
28 19
NOT ACTIVATED
Buntning av operationer Program för att automatiskt / manuellt skapa buntningar av operationer på tillverkningsordrar baserat på kundorder & leveransdatum. +
14 19
NOT ACTIVATED
Integration Bisnode Integration av externt system Bisnode mot Monitor G5. Söker i Bisnode efter nya kunder och skapar dessa i Monitor. Synkroniserar även uppgifter på kopplade kunder. +
31 19
NOT ACTIVATED
Ärende & Orderportal Ärendeportal där interna användare kan registrera ett ärende. Dessa granskas sedan av Beredare som godkänner och sparar som order eller offert direkt i Monitor. +
13,27 19
NOT ACTIVATED
Export redovisning CSV Program för att exportera redovisningsdata till separat fil +
17,30 19
NOT ACTIVATED
Extern program etikettutskrift Externt program för att skriva ut etiketter från tillverkningsorder +
14 19
NOT ACTIVATED
Behovsrapport Rapport för att se behovet av artiklar +
33 19
NOT ACTIVATED
Integration WoodMart Iimporterar XML-filer ifrån programmet WINSAW innehållande fakturainformation +
31 19
NOT ACTIVATED
Export Cirrus CRM Integration Cirrus CRM mot Monitor för export +
13,31 19
NOT ACTIVATED
Export Lime CRM Integration Lime CRM mot Monitor för export +
13,31 19
NOT ACTIVATED
Import leverantörsfaktura med bild Program som importerar historiska leverantörsfakturor tillsammans med tillhörande PDF-fil för visning i EFH till Monitor G5. +
15,17 19
NOT ACTIVATED
Generering och koppling av orderdokument En anpassning som skapar upp dokument/ritningar enligt en mall för att kopplas mot exempelvis kundorder +
13 19
NOT ACTIVATED
Import Fakt.logg för BI Program som importerar fakturaloggsposter ifrån CSV fil Importerar även leveransrader för att importerad data ska visas i beslutstödet Engångskörning +
34 19
NOT ACTIVATED
Utökad BOM import Program som importerar BOM listor från extern fil direkt till Monitor via API, denna utökar vissa funktioner som inte finns i standard Monitor BOM import. +
14,30 19
NOT ACTIVATED
Automatisk Artikelöversättning Program för automatisk översättning av artikelbenämningar baserat på tidigare benämningar. funktion för Import, export, google translate m.m. +
13,16 20
NOT ACTIVATED
Hemsida & Webshop Med en hemsida och Webshop byggd av oss kan vi integrera dessa med Monitor för att ni ska slippa använda flertal plattformar eller dubbelarbeta när all data redan finns i ert Monitor Affärsystem. +
13,26,27 19,20
NOT ACTIVATED
Effektivitetslista anställd E-modul som visar effektivitet per anställd som mäter rapporterad tid jämfört med planerad tid, grupperat per produktionsgrupp och anställd med grafer för snabb överblick vecka per vecka. +
14 20
NOT ACTIVATED
Dokumentvisare Program som kan visa alla kopplade dokument på artiklar som ingår i en tillverkningsorder. Vid underliggande strukturer kommer även kopplade dokument på dessa med ut och alla kan förhandsgranskas. +
14 20
NOT ACTIVATED
Delsumma & bild på Offert Anpassningen gör det möjligt att lägga till delsummor och bilder på i detta fallet offert, men kan givetvis göras på alla order- och fakturablanketter då man vill ge kunden alternativ och säljande bilder. +
20
NOT ACTIVATED
Attributprogram Bygg ut artikelinformation med egna attribut som defineras i en strukturerad databas och kan användas samt läsas ifrån Monitor standardlistor och andra anpassningar +
16 20
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på "Godkänn" godkänner du vår användning av cookies och behandling av dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Läs om vår integritetspolicy och cookiepolicy.