Monitoranpassningar

Från Blankettanpassning, anpassade listor och etiketter till stora internationella hemsidor
med integrerade Webshopar - enbart fantasin sätter gränserna för vad som är möjligt att skapa och 
integrera med Monitor G4 & G5 Affärssystem, nedan är några av de lösningar vi gjort.NOT ACTIVATED
Ärendeportal Webportal där kunder kan logga in och registrera avvikelser i Monitor, i detta fallet på Serienummer som finns registrerade på inloggad kundnummer direkt till Monitor. +
23,27 19
NOT ACTIVATED
Synkronisera kunder och artiklar Lösningar för att synkronisera kunder och artiklar mellan bolag +
23,30 19
NOT ACTIVATED
Uppdateringsbara rapporter Rapporter i Monitor G5 som kan användas för att uppdatera värden i Monitor. +
23,33 19
NOT ACTIVATED
Planeringsverktyg med maskinintegration Anpassat planeringsverktyg där man planerar ut tillverkningsordrar grafiskt på maskiner tillsammans med tillhörande material +
14,23,31 19
NOT ACTIVATED
Integration Matrix verktygsskåp Anpassning som integrerar inköpsorderflödet i Monitor G5 mot Matrix verktygsskåp. Genererar med automatik inköpsorder och inleverans i Monitor. +
23,31 19
NOT ACTIVATED
Automatisk ritningskoppling Lösning för att automatiskt koppla ritningar från ritningsarkiv +
14,23,30 19
NOT ACTIVATED
Excel lista Orderingång & förteckning Excel rapport som läser direkt från Monitor databasen med best. bild liknande Rapport i Monitor med möjlighet att filtrera resultat i realtid. +
13,23,28 19
NOT ACTIVATED
Budgetimport Program för att importera budget ifrån Excel som möjliggör budgetarbete helt i Excel med egna kalkyler och med en knapptryckning importera till Monitor. +
17,23,28 20
NOT ACTIVATED
Excel funktion - Monitor Saldo för G5 Denna lösning ger en integrerad Excel funktion för att hämta ut Saldo per period ifrån er bokföring i Monitor G5 för att skapa anpassade rapporter direkt i Excel. +
17,23,28 19
NOT ACTIVATED
Excel Funktion - Monitor Saldo Denna lösning ger en integrerad Excel funktion för att hämta ut Saldo per period ifrån er bokföring i Monitor ERP System för att skapa anpassade rapporter direkt i Excel. +
23,28 20
NOT ACTIVATED
Handdator G4 En handdator för Monitor ERP System med funktioner, som t.ex In och Utleverans, rapportering av Tillverkningsorder med mera. allt i ett enkelt och snabbt gränssnitt med inbyggd streckkodsskanner. +
13,14,15,16,23,26 20
NOT ACTIVATED
Tablet för Plock & utlev. En Tablet eller Pekplatta som digitaliserar Plocklistor där man skannar av artiklar från plocklistan och får verifiering av det man plockat och kan utleverera sina ordrar oavsett vart man befinner sig. +
13,16,23 20
NOT ACTIVATED
Startbildskomponenter Dessa kan integreras direkt i Monitor som en startbildkomponent men samtidigt erbjuda mer funktioner och flexibilitet tack vare att det bygger på en Weblösning i grunden. +
23,27,29 20
NOT ACTIVATED
Automatisk Etikettutskrift G4 Mycket etiketter i produktion? Omständigt att skriva ut från tredjepartsprogram eller extra knapptryckningar? Den här lösningen sköter all etikettutskrift automatiskt åt er. +
14,23 20
NOT ACTIVATED
Automatisk Etikettutskrift Mycket etiketter i produktion? Omständigt att skriva ut från tredjepartsprogram eller extra knapptryckningar? Den här lösningen sköter all etikettutskrift automatiskt åt er. +
14,23 19
NOT ACTIVATED
Handdator G5 En handdator för Monitor ERP System med funktioner, som t.ex In och Utleverans, rapportering av Tillverkningsorder med mera. allt i ett enkelt och snabbt gränssnitt med inbyggd streckkodsskanner. +
26 19
NOT ACTIVATED
Skapa Certifikat med bilagor Letar upp certifikat från materialen på en tillverkningsorder och slår ihop dessa tillsammans indexsidor. Kopplar sedan det nya certifikatet till den tillverkade artikelns serienummer. +
13,14,33 19
NOT ACTIVATED
Program för utskrift av Rapporter En anpassning för att kunna förhandsgranska och skriva ut etiketter utifrån en anpassad rapport Man väljer listtyp och listar upp enligt selekteringsbild, därefter kan etiketter skrivas ut. +
19
NOT ACTIVATED
Kopiera databas till testmiljö Program för att kopiera databas backuper till testmiljö som inaktiverar EDI, SMTP m.m. för att det inte ska påverka extern data vid testning. +
30 19
NOT ACTIVATED
NShift Integration Integration mot NShift som hämtar fraktpriser för flera speditörer som är uppsatta enligt kundens system och avtal med NShift. +
13,31 19
NOT ACTIVATED
Integration Siemens Insight Hub Integration för Mindsphere / Insights hub där vi exporterar en rad olika fält från monitor till en xml- eller Json-fil och laddar upp direkt till Mindsphere. +
31 19
NOT ACTIVATED
T-order från Receptartikel Anpassning där användaren kan skapa unika Tillverkningsorder från receptartiklar som är kopplade via beredningen, dynamiskt med produktionsgrupper etc. +
14 19
NOT ACTIVATED
Legorapportering EDI Automatisk avrapportering av legooperationer från EDI-filer. Programmet avrapporter antal från fil mot inneliggande tillverkningsordrar, från äldst till yngst. +
14 19
NOT ACTIVATED
Verktygsplanering Applikation som utifrån tillverkningsorder hittar kompatibla verktyg för att planera mot order +
14 19
NOT ACTIVATED
Integration ECIS Integration med ECIS som importerar orderfil och genererar direktregistrerad faktura i Monitor. +
13,31 19
NOT ACTIVATED
Integration MODI Integration med MODI som exporterar ut Inköpsorder från Monitor till MODI. +
15,31 19
NOT ACTIVATED
Massuppdatering spårbarhet batch Sätter spårbarhet batch på artiklar. Existerande saldo utlevereras som oplanerat uttag och sedan görs oplanerade inleveranser på motsvarande saldo med angivet batchnummer. +
30 19
NOT ACTIVATED
Skapa projekt från offert automatiskt Ett plugin som genom en knapptryckning skapar upp ett projekt utifrån offert och knyts samman +
13 19
NOT ACTIVATED
Sammanslagning / delning av bolag Vi har stor erfarenhet gällande fusion av databaser +
30,34 19,20
NOT ACTIVATED
Planeringsverktyg Buntplanering Program för buntplanering av tillverkningsorder baserat på artikelegenskaper. +
14 19
NOT ACTIVATED
Rensning av databas Vi kan hjälpa er att rensa er Monitordatabas på historisk eller inaktuell data. +
30,34 19,20
NOT ACTIVATED
Excelrapport Prislistor Visar priser från olika prislistor och rabattkategorier i Excel +
28 19
NOT ACTIVATED
Buntning av operationer Program för att automatiskt / manuellt skapa buntningar av operationer på tillverkningsordrar baserat på kundorder & leveransdatum. +
14 19
NOT ACTIVATED
Integration Bisnode Integration av externt system Bisnode mot Monitor G5. Söker i Bisnode efter nya kunder och skapar dessa i Monitor. Synkroniserar även uppgifter på kopplade kunder. +
31 19
NOT ACTIVATED
Ärende & Orderportal Ärendeportal där interna användare kan registrera ett ärende. Dessa granskas sedan av Beredare som godkänner och sparar som order eller offert direkt i Monitor. +
13,27 19
NOT ACTIVATED
Export redovisning CSV Program för att exportera redovisningsdata till separat fil +
17,30 19
NOT ACTIVATED
Extern program etikettutskrift Externt program för att skriva ut etiketter från tillverkningsorder +
14 19
NOT ACTIVATED
Behovsrapport Rapport för att se behovet av artiklar +
33 19
NOT ACTIVATED
Integration WoodMart Iimporterar XML-filer ifrån programmet WINSAW innehållande fakturainformation +
31 19
NOT ACTIVATED
Export Cirrus CRM Integration Cirrus CRM mot Monitor för export +
13,31 19
NOT ACTIVATED
Export Lime CRM Integration Lime CRM mot Monitor för export +
13,31 19
NOT ACTIVATED
Import leverantörsfaktura med bild Program som importerar historiska leverantörsfakturor tillsammans med tillhörande PDF-fil för visning i EFH till Monitor G5. +
15,17 19
NOT ACTIVATED
Generering och koppling av orderdokument En anpassning som skapar upp dokument/ritningar enligt en mall för att kopplas mot exempelvis kundorder +
13 19
NOT ACTIVATED
Import Fakt.logg för BI Program som importerar fakturaloggsposter ifrån CSV fil Importerar även leveransrader för att importerad data ska visas i beslutstödet Engångskörning +
34 19
NOT ACTIVATED
Utökad BOM import Program som importerar BOM listor från extern fil direkt till Monitor via API, denna utökar vissa funktioner som inte finns i standard Monitor BOM import. +
14,30 19
NOT ACTIVATED
Automatisk Artikelöversättning Program för automatisk översättning av artikelbenämningar baserat på tidigare benämningar. funktion för Import, export, google translate m.m. +
13,16 20
NOT ACTIVATED
Hemsida & Webshop Med en hemsida och Webshop byggd av oss kan vi integrera dessa med Monitor för att ni ska slippa använda flertal plattformar eller dubbelarbeta när all data redan finns i ert Monitor Affärsystem. +
13,26,27 19,20
NOT ACTIVATED
Effektivitetslista anställd E-modul som visar effektivitet per anställd som mäter rapporterad tid jämfört med planerad tid, grupperat per produktionsgrupp och anställd med grafer för snabb överblick vecka per vecka. +
14 20
NOT ACTIVATED
Dokumentvisare Program som kan visa alla kopplade dokument på artiklar som ingår i en tillverkningsorder. Vid underliggande strukturer kommer även kopplade dokument på dessa med ut och alla kan förhandsgranskas. +
14 20
NOT ACTIVATED
Delsumma & bild på Offert Anpassningen gör det möjligt att lägga till delsummor och bilder på i detta fallet offert, men kan givetvis göras på alla order- och fakturablanketter då man vill ge kunden alternativ och säljande bilder. +
20
NOT ACTIVATED
Attributprogram Bygg ut artikelinformation med egna attribut som defineras i en strukturerad databas och kan användas samt läsas ifrån Monitor standardlistor och andra anpassningar +
16 20
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på "Godkänn" godkänner du vår användning av cookies och behandling av dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Läs om vår integritetspolicy och cookiepolicy.